Lasă un mesaj -
...
Lasă un mesaj
Sisteme de
Încălzire, Climatizare, Alimentare cu apă
la CHEIE!

022 21-20-21

ru ro

Catalog Produse

Cazane murale pe combustibil gazos

Cazane pe combustibil solid

Cazane industriale

Termostate

Stabilizatoare de tensiune

Vase de expansiune

Dezaeratoare

Robineți

Fitinguri

Țevi

Uscatoare de prosoape electrice

MONTARE

MONTARE INSTALAȚII TERMICE

I.

1. fixarea la poziția indicată de beneficiar a centralei;
2. efectuarea legăturilor hidraulice pentru tur și retur încalzire;
3. racordarea la apa rece și caldă;
4. racordarea la instalația de gaze;
5. umplerea și punerea sub presiune a întregii instalații;
6. remedierea eventualelor neetanșeități;
7. punerea în funcțiune a instalației (pornirea centralei);
8. urmărirea încadrării în parametrii de funcționare.
II.
1. fixarea elementelor de prindere a radiatorului pe perete;
2. montarea robineților de tur, retur și aerisire;
3. punerea acestuia pe poziție;
4. montarea țevilor de tur și retur conform proiectului;
5. racordarea caloriferului la instalația de încălzire;
6. după montarea tuturor radiatoarelor și a țevilor (coloanelor), umplerea instalației și efectuarea probei de etanșeitate;
7. realizarea probei la presiune.

Pentru toate lucrările executate de către Piroterm Casa Căldurii beneficiați de GARANȚIE.footer button